Quy định sử dụng

Quy định chung:

  • Các nội dung do Hadongland.vn đại diện kinh doanh có thể được các báo, trang tin điện tử, website sử dụng đăng tải lại (trên nguyên tắc trích dẫn nguyên văn nội dung, ghi nguồn, tên tác giả đầy đủ), trừ khi có yêu cầu hoặc thỏa thuận riêng khác bằng văn bản giữa 2 bên. Điều đó cũng được hiểu là Hadongland.vn cũng có quyền sử dụng đăng tải lại các nội dung từ các báo, trang tin điện tử, website có quan hệ chia sẻ theo nguyên tắc này.
  • Chúng tôi thu thập các thông tin trên từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm chứng tính chính xác của nó và sẽ không bảo đảm hoặc đại diện về các thông tin này. Vì thế, có khả năng xảy ra lỗi, bỏ sót, thay đổi giá bán, thuê và các điều kiện khác trước khi bán, cho thuê hoặc tài chính, hoặc thu hồi mà không cần thông báo. Chúng tôi đưa ra các dự án, ý kiến, giả định hay ước lượng chỉ để làm ví dụ, và những thông tin này không thể hiện được các hoạt động hiện tại hoặc tương lai của tài sản. Bạn và người tư vấn về thuế và pháp luật của bạn phải tiến hành thẩm định riêng của bạn về tài sản và giao dịch.

Xin cám ơn sự hợp tác của các bạn